Αν μυρίζει αέριο;

Αν μυρίζει αέριο;

Αν μυρίζει αέριο; Αν υποψιάζεστε ότι υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου: Μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική κοντά στο διαρροή Αφήστε ηλεκτρικούς διακόπτες, συσκευές και υπολογιστές που είναι Μην καπνίζετε, χρησιμοποιήστε αναπτήρες / παιχνίδια ή να αρχίσετε κινητήρες ή οχήματα Αν νομίζετε ότι έχετε μια διαρροή αερίου στο εσωτερικό: Ανοίξτε τις πόρτες και τα…

Βιομηχανική καυστήρες

Βιομηχανική καυστήρες

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – Βιομηχανική καυστήρες Για να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση του εξοπλισμού και προσωρινή διακοπή της παραγωγής λόγω απρόβλεπτων αστοχιών ( Βιομηχανική καυστήρες ) , το Βιομηχανικό Τμήμα καυστήρα μας προσφέρει προληπτική συντήρηση, ρύθμιση του καυστήρα, καυστήρα αντιμετώπιση προβλημάτων, και ελέγχους της ασφάλειας του εξοπλισμού για τη βιομηχανία. Όλοι οι τύποι του εξοπλισμού καύσης μπορούν να επωφεληθούν…

Ενεργειακής απόδοσης καυστήρα

Ενεργειακής απόδοσης καυστήρα Αναβάθμιση Λέβητες με ενεργειακής απόδοσης καυστήρες H Ενεργειακής απόδοσης καυστήρα του καυστήρα είναι να αναμιχθούν μόρια καυσίμου με τα μόρια του αέρα. Ένας λέβητας θα λειτουργεί μόνο, καθώς και ο καυστήρας λειτουργεί σωστά. Ένας κακώς σχεδιασμένος λέβητα με ένα αποτελεσματικό καυστήρα μπορεί να έχουν καλύτερες επιδόσεις από ένα καλά σχεδιασμένο λέβητα με έναν κακώς σχεδιασμένο…

Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης

Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης Η επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης για κάθε κτίριο διενεργείται επιθεώρηση των προσβάσιμων τμημάτων συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση κτιρίων, όπως οι μονάδες παραγωγής θερμότητας, το σύστημα ελέγχου, οι κυκλοφορητές κ.ά., με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος άνω των είκοσι κιλοβάτ (20 kW). Η επιθεώρηση αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης του λέβητα…

Ενδοδαπέδια θέρμανση Rehau

Ενδοδαπέδια θέρμανση Rehau Τοποθετήστε με εμπιστοσύνη σχεδόν οπουδήποτε ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ Συστήματα Ανακαίνισης Ψυχωμένη οροφή με στεγνό τρόπο κατασκευής Σύστημα Θέρμανσης/-Ψύξης Επιφανειών με υγρό τρόπο κατασκευής Τεχνική Ελέγχου και Ρύθμισης Σύστημα Θέρμανσης/-Ψύξης επιφανειών με στεγνό τρόπο κατασκευής Μπορείτε να εγκαταστήσετε REHAU συστήματα θέρμανσης σε μια τσιμεντένια πλάκα, πάνω σε ξύλινο δάπεδο ή σε χώρο…

Πυρασφάλεια πυροπροστασία λεβητοστασίου

Πυρασφάλεια πυροπροστασία λεβητοστασίου Στην Πυρασφάλεια πυροπροστασία λεβητοστασίου σας προτείνουμε επίσης ότι όλα τα συστήματα που λειτουργούν με πετρέλαιο και αέριο πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αυτόματους πυροσβεστήρες οροφής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αυτό θα αποτρέψει την εξάπλωση πυρκαγιάς στο εξωτερική δεξαμενή πετρελαίου, αλλά και του υπόλοιπων χώρων . Οι περισσότερες δεξαμενές είναι τώρα κατασκευασμένο από πλαστικό…

Κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο

Κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο  ΟΙ σύγχρονη λέβητες πετρελαίου μπορεί να είναι πολύ υψηλής ενεργειακής απόδοσης και κατασκευαστές ισχυρίζονται καθαρό εποχιακές αποδόσεις λειτουργίας έως 95%. Όπως και με τους λέβητες αερίου, οι υψηλότερη βαθμολογία λέβητες θα προσφέρουν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, και υπάρχουν πολλά μοντέλα βαθμολογία «Α» στην αγορά. Ένα ενεργειακό αποδοτικό σύστημα κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο…

Η συντήρηση λέβητα καυστήρα

Η συντήρηση λέβητα καυστήρα Η συντήρηση λέβητα καυστήρα αερίου πετρελαίου παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της επάρκειας της παροχής αέρα καύσης. Ένα καθαρό και τακτοποιημένο λεβητοστάσιο, ιδίως στον τομέα της εισαγωγής αέρα καύσης και στην είσοδο εισόδου αέρα του καυστήρα, είναι υψίστης σημασίας για τη διατήρηση της σωστής καύσης. Τέτοια πράγματα όπως εφημερίδες ή τρίχες…

Σύστημα εξαερισμού λεβητοστασίου

Σύστημα εξαερισμού λεβητοστασίου Η ποσότητα του αέρα που απαιτείται για τον εξαερισμό και την ψύξη στο λεβητοστάσιο προσδιορίζεται από την απώλεια θερμότητας από το κέλυφος του λέβητα ή σακάκι, σωληνώσεις λέβητα, breechings, στοίβες, και άλλο εξοπλισμό παραγωγής θερμότητας υπάρχουν στο λεβητοστάσιο. Η απώλεια θερμότητας από το χιτώνιο λέβητα θα μπορούσε να κυμαίνεται από 1/2% έως…

Ακατάλληλη Ανάμιξη αέρα καύσης

Ακατάλληλη Ανάμιξη αέρα καύσης και καυσίμων Η ακατάλληλη Ανάμιξη αέρα καύσης του αέρα καύσης και καύσιμο είναι πιο πιθανό να συμβεί λόγω της αναπροσαρμογής ορισμένων εξαρτημάτων που αποτελούν τον καυστήρα. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλειοψηφία των καυστήρων που παράγονται έχουν υποστεί αυστηρά προγράμματα ανάπτυξης και δοκιμών, πρώτα από τον κατασκευαστή, στη συνέχεια, με έναν…