Ενεργειακής απόδοσης καυστήρα

Ενεργειακής απόδοσης καυστήρα Αναβάθμιση Λέβητες με ενεργειακής απόδοσης καυστήρες H Ενεργειακής απόδοσης καυστήρα του καυστήρα είναι να αναμιχθούν μόρια καυσίμου με τα μόρια του αέρα. Ένας λέβητας θα λειτουργεί μόνο, καθώς και ο καυστήρας λειτουργεί σωστά. Ένας κακώς σχεδιασμένος λέβητα με ένα αποτελεσματικό καυστήρα μπορεί να έχουν καλύτερες επιδόσεις από ένα καλά σχεδιασμένο λέβητα με έναν κακώς σχεδιασμένο…