Καυστήρες με ηλεκτρονική ρύθμιση

Καυστήρες με ηλεκτρονική ρύθμιση Τα κλασικά μηχανικά αναλογικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στους καυστήρες διαθέτουν ένα μηχανικό σύνδεσμο μεταξύ του σερβοκινητήρα και του ρυθμιζόμενου εξαρτήματος που αποτελείται από άξονα, βίδες και συνδέσμους. Η κατασκευή αυτή προκαλεί υστέρηση στην ρύθμιση της αναλογίας αέρα/καύσιμο και δημιουργεί ανακρίβεια αυτή σε ενεργειακό επίπεδο, μεταφράζεται ως απώλεια ισχύος και μειωμένη απόδοση.…