Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου BTG

Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου BTG από 16,6 έως 280 kW ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Tα κύρια χαρακτηριστικά που έχουν οι μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου BTG καταδεικνύουν πως οι συγκεκριμένοι καυστήρες έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του εγκαταστάτη καθώς επίσης και του τελικού χρήστη. Ασφάλεια, αξιοπιστία, υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, μειωμένη στάθμη θορύβου και σταθερότητα φλόγας είναι το αποτέλεσμα ενός άριστου σχεδιασμού, τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά. Κατασκευή…