Υπολογισμός Διαστασιολόγηση Λέβητα

Υπολογισμός Διαστασιολόγηση Λέβητα

Αγαπητοί αναγνώστες,θα προσπαθούμε να αναλύσουμε τον σωστό υπολογισμό διαστασιολόγηση ενός λέβητα η οποία κατά κύριο λόγο αφορά την αντικατάσταση ενός παλιού συστήματος λέβητα-καυστήρα.   Για τις ανάγκες του παραδείγματος μας ας θεωρήσουμε τις παρακάτω παραδοχές:Τυπικό θερμαντικό σώμα panel 22/900/700 με ονομαστική ισχύ 1.750 θερμίδων (2kW) και με ισχύ που αντιστοιχεί, σύμφωνα με τα τεχνικά έντυπα…

Φυσικό αέριο Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Εγκατάσταση, συντήρηση, χρήσιμες συμβουλές: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το φυσικό αέριο. Τι είναι το φυσικό αέριο;Το Φυσικό Αέριο (Φ.Α.) είναι το αέριο μίγμα υδρογονανθράκων με τον μικρότερο αριθμό ατόμων άνθρακα, αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο (σε ποσοστό άνω του 85%) και δεν περιέχει προσμίξεις και θειούχα συστατικά. Η σύστασή του διαφέρει ανάλογα με την…

Θερμομόνωση, Ενδοδαπέδια θέρμανση στην αρχαία Ελλάδα

Θερμομόνωση, Ενδοδαπέδια θέρμανση στην αρχαία Ελλάδα Τα σπίτια στην αρχαία Ελλάδα είχαν να αντιμετωπίσουν λίγο πολύ τα προβλήματα που έχουν και τα δικά μας σήμερα με βασικότερα την ζέστη και το κρύο… Ας δούμε όμως τι έκαναν σοφά οι αρχαίοι Έλληνες κι εμείς συνήθως δεν μπαίνουμε στον κόπο ούτε καν να αντιγράψουμε… Θερμομόνωση Οι τοίχοι…

Λέβητες συμπύκνωσης

Λέβητες συμπύκνωσης   Πόσο αποτελεσματική είναι οι λέβητες συμπύκνωσης; Μάθετε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από την εγκατάσταση ενός λέβητα συμπύκνωσης. Εισαγωγή στους λέβητες συμπύκνωσης Σε ένα συμβατικό σύστημα θέρμανσης (λέβητες αερίου για παράδειγμα) τα περισσότερα από τα προϊόντα καύσης (θερμαινόμενα αέρια) περνούν μέσα από επιφάνεια ανταλλαγής θερμότητας του λέβητα, περνώντας την παραγόμενη ενέργεια στο σύστημα…

Wibeee συσκευή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με σύνδεση wi-fi

Wibeee συσκευή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με σύνδεση wi-fi Ένα καταγραφικό ηλεκτρικής ενέργειας πάντα μαζί σας Η Wibeee συσκευή καταλάνωσης ηλεκτρικής ενέργείας με σύνδεση wi-fi, είναι ένας αναλυτής ο οποίος δείχνει τις στιγμιαίες και ιστορικά στοιχεία για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω οποιουδήποτε smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή, με τη βοήθεια της εφαρμογής σας ή…

Καυστήρες με ηλεκτρονικά αναλογική λειτουργία

Καυστήρες με ηλεκτρονικά Αναλογική λειτουργία   Τα κλασικά µηχανικά αναλογικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται στους καυστήρες διαθέτουν έναν µηχανικό σύνδεσµο µεταξύ του σερβοκινητήρα και του ρυθµιζόµενου εξαρτήµατος που αποτελείται από άξονα, βίδες και συνδέσµους. Η κατασκευή αυτή προκαλεί υστέρηση στη ρύθµιση της αναλογίας αέρα / καυσίµου και δηµιουργεί ανακρίβεια στη ρύθµιση των παραµέτρων της καύσης µε…

Υδραυλικός διαχωριστής

Υδραυλικός διαχωριστής   Ο υδραυλικός διαχωριστής, είναι μια απλή συσκευή που επιτρέπει ανάμειξη των πρωτογενών και δευτερογενών κυκλωμάτων,ενώ επίσης την εξάλειψη των προβλημάτων. Χρησιμοποιεί ένα κοινό σωλήνα μεταξύ της πρωτοβάθμιας και δευτερεύοντα κυκλώματα για να δημιουργήσουμε ένα χώρο απώλειας χαμηλής πίεσης όπου το υγρό από τα κυκλώματα μπορούν να συνδυάσουν και να ενώσει, ή ξεχωριστά, όπως το σύστημα απαιτεί.…

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ευρωπαϊκή οδηγία 1999 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου έχοντας υπόψη: Τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής…

Περιοδικός έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης αερίου

Περιοδικός έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης αερίου Ο περιοδικός έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης αερίου γίνεται με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς  λειτουργίας των συσκευών αερίου (ΦΕΚ 2654 Β/9‐11‐2011), η Solutionstherm υπενθυμίζει στους  καταναλωτές φυσικού αερίου ότι οι εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου θα πρέπει  να ελέγχονται από αδειούχο εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του  προαναφερόμενου ΦΕΚ (ενδεικτικά από πιστοποιημένους εγκαταστάτες, συντηρητές  καυστήρων αερίων καυσίμων, τεχνικούς αερίων καυσίμων,): α)  εντός τριών μηνών από την ενεργοποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων από την  ΕΠΑ Αττικής. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης/συντήρησης, ο εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης συντάσσει το  σχετικό Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης (Φύλλο καύσης)  των συσκευών, το οποίο πρέπει  να αποσταλεί στην Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής. Το συγκεκριμένο Φύλλο Συντήρησης  και Ρύθμισης είναι απαραίτητο για τη χορήγηση  Άδειας Χρήσης της Εσωτερικής  Εγκατάστασης, η οποία εκδίδεται από την ΕΠΑ Αττικής όπως προβλέπεται στον Τεχνικό  Κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 500mbar (ΦΕΚ 976 Β /28‐3‐2012). β) ετησίως για την ορθή και ασφαλή λειτουργία τους (ή στο χρονικό διάστημα που  ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 «Συντήρηση‐Ρύθμιση Εγκαταστάσεων» του ΦΕΚ 2654 Β). Στη συνέχεια εκδίδεται εκ νέου το Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης, σύμφωνα με την  ανωτέρω διαδικασία, για την τήρησή του στο αρχείο του καταναλωτή (αρχείο εγκατάστασης  αερίου του καταναλωτή σύμφωνα με το ΦΕΚ 976 Β /28‐3‐2012 παρ. 3.1.4.3.). γ) κάθε 4 χρόνια για τη στεγανότητα τους (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 των  Γενικών Όρων Συναλλαγών της σύμβασης παροχής Φ.Α. και σύμφωνα με το ΦΕΚ 976 Β). Κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου εκδίδεται  το Πιστοποιητικό Επανελέγχου Στεγανότητας …

Τα συχνότερα λάθη στις εγκαταστάσεις θέρμανσης

Τα συχνότερα λάθη στις εγκαταστάσεις θέρμανσης Αρκετά συχνά στις εγκαταστάσεις θέρμανσης κατοικιών, ακόμη και στις πιο σύγχρονες, συναντάμε σημαντικές ελλείψεις και σφάλματα, συνηθέστερα για λόγους οικονομίας της κατασκευής ή λανθασμένης εφαρμογής της αντίστοιχης μελέτης. Σφάλματα που σχεδόν πάντα επιβαρύνουν το χρήστη, τόσο οικονομικά όσο και σε ποιότητα εσωτερικών συνθηκών. Κάποια από αυτά είναι αρκετά εύκολο…