Καυστήρες με ηλεκτρονικά αναλογική λειτουργία

Καυστήρες με ηλεκτρονικά Αναλογική λειτουργία   Τα κλασικά µηχανικά αναλογικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται στους καυστήρες διαθέτουν έναν µηχανικό σύνδεσµο µεταξύ του σερβοκινητήρα και του ρυθµιζόµενου εξαρτήµατος που αποτελείται από άξονα, βίδες και συνδέσµους. Η κατασκευή αυτή προκαλεί υστέρηση στη ρύθµιση της αναλογίας αέρα / καυσίµου και δηµιουργεί ανακρίβεια στη ρύθµιση των παραµέτρων της καύσης µε…

Περιοδικός έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης αερίου

Περιοδικός έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης αερίου Ο περιοδικός έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης αερίου γίνεται με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς  λειτουργίας των συσκευών αερίου (ΦΕΚ 2654 Β/9‐11‐2011), η Solutionstherm υπενθυμίζει στους  καταναλωτές φυσικού αερίου ότι οι εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου θα πρέπει  να ελέγχονται από αδειούχο εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του  προαναφερόμενου ΦΕΚ (ενδεικτικά από πιστοποιημένους εγκαταστάτες, συντηρητές  καυστήρων αερίων καυσίμων, τεχνικούς αερίων καυσίμων,): α)  εντός τριών μηνών από την ενεργοποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων από την  ΕΠΑ Αττικής. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης/συντήρησης, ο εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης συντάσσει το  σχετικό Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης (Φύλλο καύσης)  των συσκευών, το οποίο πρέπει  να αποσταλεί στην Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής. Το συγκεκριμένο Φύλλο Συντήρησης  και Ρύθμισης είναι απαραίτητο για τη χορήγηση  Άδειας Χρήσης της Εσωτερικής  Εγκατάστασης, η οποία εκδίδεται από την ΕΠΑ Αττικής όπως προβλέπεται στον Τεχνικό  Κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 500mbar (ΦΕΚ 976 Β /28‐3‐2012). β) ετησίως για την ορθή και ασφαλή λειτουργία τους (ή στο χρονικό διάστημα που  ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 «Συντήρηση‐Ρύθμιση Εγκαταστάσεων» του ΦΕΚ 2654 Β). Στη συνέχεια εκδίδεται εκ νέου το Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης, σύμφωνα με την  ανωτέρω διαδικασία, για την τήρησή του στο αρχείο του καταναλωτή (αρχείο εγκατάστασης  αερίου του καταναλωτή σύμφωνα με το ΦΕΚ 976 Β /28‐3‐2012 παρ. 3.1.4.3.). γ) κάθε 4 χρόνια για τη στεγανότητα τους (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 των  Γενικών Όρων Συναλλαγών της σύμβασης παροχής Φ.Α. και σύμφωνα με το ΦΕΚ 976 Β). Κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου εκδίδεται  το Πιστοποιητικό Επανελέγχου Στεγανότητας …

Πνευματικά αναλογικοί καυστήρες με inverter

Πνευματικά αναλογικοί καυστήρες με inverter Οι καυστήρες φυσικού αερίου του οίκου BALTUR SpA, ενσωματώνουν συνεχώς νέες τεχνολογίες που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας. Η εξέλιξη βάσει ενός εκτεταμένου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που χαρακτηρίζονται απο τεχνολογική υπεροχή όπως οι πνευματικά αναλογικοί καυστήρες με inverter.     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ…

Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου BTG

Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου BTG από 16,6 έως 280 kW ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Tα κύρια χαρακτηριστικά που έχουν οι μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου BTG καταδεικνύουν πως οι συγκεκριμένοι καυστήρες έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του εγκαταστάτη καθώς επίσης και του τελικού χρήστη. Ασφάλεια, αξιοπιστία, υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, μειωμένη στάθμη θορύβου και σταθερότητα φλόγας είναι το αποτέλεσμα ενός άριστου σχεδιασμού, τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά. Κατασκευή…

Καυστήρες με ηλεκτρονική ρύθμιση

Καυστήρες με ηλεκτρονική ρύθμιση Τα κλασικά μηχανικά αναλογικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στους καυστήρες διαθέτουν ένα μηχανικό σύνδεσμο μεταξύ του σερβοκινητήρα και του ρυθμιζόμενου εξαρτήματος που αποτελείται από άξονα, βίδες και συνδέσμους. Η κατασκευή αυτή προκαλεί υστέρηση στην ρύθμιση της αναλογίας αέρα/καύσιμο και δημιουργεί ανακρίβεια αυτή σε ενεργειακό επίπεδο, μεταφράζεται ως απώλεια ισχύος και μειωμένη απόδοση.…

Αν μυρίζει αέριο;

Αν μυρίζει αέριο;

Αν μυρίζει αέριο; Αν υποψιάζεστε ότι υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου: Μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική κοντά στο διαρροή Αφήστε ηλεκτρικούς διακόπτες, συσκευές και υπολογιστές που είναι Μην καπνίζετε, χρησιμοποιήστε αναπτήρες / παιχνίδια ή να αρχίσετε κινητήρες ή οχήματα Αν νομίζετε ότι έχετε μια διαρροή αερίου στο εσωτερικό: Ανοίξτε τις πόρτες και τα…

Βιομηχανική καυστήρες

Βιομηχανική καυστήρες

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – Βιομηχανική καυστήρες Για να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση του εξοπλισμού και προσωρινή διακοπή της παραγωγής λόγω απρόβλεπτων αστοχιών ( Βιομηχανική καυστήρες ) , το Βιομηχανικό Τμήμα καυστήρα μας προσφέρει προληπτική συντήρηση, ρύθμιση του καυστήρα, καυστήρα αντιμετώπιση προβλημάτων, και ελέγχους της ασφάλειας του εξοπλισμού για τη βιομηχανία. Όλοι οι τύποι του εξοπλισμού καύσης μπορούν να επωφεληθούν…

Ενεργειακής απόδοσης καυστήρα

Ενεργειακής απόδοσης καυστήρα Αναβάθμιση Λέβητες με ενεργειακής απόδοσης καυστήρες H Ενεργειακής απόδοσης καυστήρα του καυστήρα είναι να αναμιχθούν μόρια καυσίμου με τα μόρια του αέρα. Ένας λέβητας θα λειτουργεί μόνο, καθώς και ο καυστήρας λειτουργεί σωστά. Ένας κακώς σχεδιασμένος λέβητα με ένα αποτελεσματικό καυστήρα μπορεί να έχουν καλύτερες επιδόσεις από ένα καλά σχεδιασμένο λέβητα με έναν κακώς σχεδιασμένο…

Πυρασφάλεια πυροπροστασία λεβητοστασίου

Πυρασφάλεια πυροπροστασία λεβητοστασίου Στην Πυρασφάλεια πυροπροστασία λεβητοστασίου σας προτείνουμε επίσης ότι όλα τα συστήματα που λειτουργούν με πετρέλαιο και αέριο πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αυτόματους πυροσβεστήρες οροφής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αυτό θα αποτρέψει την εξάπλωση πυρκαγιάς στο εξωτερική δεξαμενή πετρελαίου, αλλά και του υπόλοιπων χώρων . Οι περισσότερες δεξαμενές είναι τώρα κατασκευασμένο από πλαστικό…

Η συντήρηση λέβητα καυστήρα

Η συντήρηση λέβητα καυστήρα Η συντήρηση λέβητα καυστήρα αερίου πετρελαίου παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της επάρκειας της παροχής αέρα καύσης. Ένα καθαρό και τακτοποιημένο λεβητοστάσιο, ιδίως στον τομέα της εισαγωγής αέρα καύσης και στην είσοδο εισόδου αέρα του καυστήρα, είναι υψίστης σημασίας για τη διατήρηση της σωστής καύσης. Τέτοια πράγματα όπως εφημερίδες ή τρίχες…