Περιοδικός έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης αερίου

Περιοδικός έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης αερίου Ο περιοδικός έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης αερίου γίνεται με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς  λειτουργίας των συσκευών αερίου (ΦΕΚ 2654 Β/9‐11‐2011), η Solutionstherm υπενθυμίζει στους  καταναλωτές φυσικού αερίου ότι οι εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου θα πρέπει  να ελέγχονται από αδειούχο εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του  προαναφερόμενου ΦΕΚ (ενδεικτικά από πιστοποιημένους εγκαταστάτες, συντηρητές  καυστήρων αερίων καυσίμων, τεχνικούς αερίων καυσίμων,): α)  εντός τριών μηνών από την ενεργοποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων από την  ΕΠΑ Αττικής. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης/συντήρησης, ο εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης συντάσσει το  σχετικό Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης (Φύλλο καύσης)  των συσκευών, το οποίο πρέπει  να αποσταλεί στην Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής. Το συγκεκριμένο Φύλλο Συντήρησης  και Ρύθμισης είναι απαραίτητο για τη χορήγηση  Άδειας Χρήσης της Εσωτερικής  Εγκατάστασης, η οποία εκδίδεται από την ΕΠΑ Αττικής όπως προβλέπεται στον Τεχνικό  Κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 500mbar (ΦΕΚ 976 Β /28‐3‐2012). β) ετησίως για την ορθή και ασφαλή λειτουργία τους (ή στο χρονικό διάστημα που  ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 «Συντήρηση‐Ρύθμιση Εγκαταστάσεων» του ΦΕΚ 2654 Β). Στη συνέχεια εκδίδεται εκ νέου το Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης, σύμφωνα με την  ανωτέρω διαδικασία, για την τήρησή του στο αρχείο του καταναλωτή (αρχείο εγκατάστασης  αερίου του καταναλωτή σύμφωνα με το ΦΕΚ 976 Β /28‐3‐2012 παρ. 3.1.4.3.). γ) κάθε 4 χρόνια για τη στεγανότητα τους (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 των  Γενικών Όρων Συναλλαγών της σύμβασης παροχής Φ.Α. και σύμφωνα με το ΦΕΚ 976 Β). Κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου εκδίδεται  το Πιστοποιητικό Επανελέγχου Στεγανότητας …

Αν μυρίζει αέριο;

Αν μυρίζει αέριο;

Αν μυρίζει αέριο; Αν υποψιάζεστε ότι υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου: Μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική κοντά στο διαρροή Αφήστε ηλεκτρικούς διακόπτες, συσκευές και υπολογιστές που είναι Μην καπνίζετε, χρησιμοποιήστε αναπτήρες / παιχνίδια ή να αρχίσετε κινητήρες ή οχήματα Αν νομίζετε ότι έχετε μια διαρροή αερίου στο εσωτερικό: Ανοίξτε τις πόρτες και τα…

Βιομηχανική καυστήρες

Βιομηχανική καυστήρες

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – Βιομηχανική καυστήρες Για να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση του εξοπλισμού και προσωρινή διακοπή της παραγωγής λόγω απρόβλεπτων αστοχιών ( Βιομηχανική καυστήρες ) , το Βιομηχανικό Τμήμα καυστήρα μας προσφέρει προληπτική συντήρηση, ρύθμιση του καυστήρα, καυστήρα αντιμετώπιση προβλημάτων, και ελέγχους της ασφάλειας του εξοπλισμού για τη βιομηχανία. Όλοι οι τύποι του εξοπλισμού καύσης μπορούν να επωφεληθούν…

Ενεργειακής απόδοσης καυστήρα

Ενεργειακής απόδοσης καυστήρα Αναβάθμιση Λέβητες με ενεργειακής απόδοσης καυστήρες H Ενεργειακής απόδοσης καυστήρα του καυστήρα είναι να αναμιχθούν μόρια καυσίμου με τα μόρια του αέρα. Ένας λέβητας θα λειτουργεί μόνο, καθώς και ο καυστήρας λειτουργεί σωστά. Ένας κακώς σχεδιασμένος λέβητα με ένα αποτελεσματικό καυστήρα μπορεί να έχουν καλύτερες επιδόσεις από ένα καλά σχεδιασμένο λέβητα με έναν κακώς σχεδιασμένο…

Πυρασφάλεια πυροπροστασία λεβητοστασίου

Πυρασφάλεια πυροπροστασία λεβητοστασίου Στην Πυρασφάλεια πυροπροστασία λεβητοστασίου σας προτείνουμε επίσης ότι όλα τα συστήματα που λειτουργούν με πετρέλαιο και αέριο πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αυτόματους πυροσβεστήρες οροφής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αυτό θα αποτρέψει την εξάπλωση πυρκαγιάς στο εξωτερική δεξαμενή πετρελαίου, αλλά και του υπόλοιπων χώρων . Οι περισσότερες δεξαμενές είναι τώρα κατασκευασμένο από πλαστικό…

Η συντήρηση λέβητα καυστήρα

Η συντήρηση λέβητα καυστήρα Η συντήρηση λέβητα καυστήρα αερίου πετρελαίου παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της επάρκειας της παροχής αέρα καύσης. Ένα καθαρό και τακτοποιημένο λεβητοστάσιο, ιδίως στον τομέα της εισαγωγής αέρα καύσης και στην είσοδο εισόδου αέρα του καυστήρα, είναι υψίστης σημασίας για τη διατήρηση της σωστής καύσης. Τέτοια πράγματα όπως εφημερίδες ή τρίχες…

Ακατάλληλη Ανάμιξη αέρα καύσης

Ακατάλληλη Ανάμιξη αέρα καύσης και καυσίμων Η ακατάλληλη Ανάμιξη αέρα καύσης του αέρα καύσης και καύσιμο είναι πιο πιθανό να συμβεί λόγω της αναπροσαρμογής ορισμένων εξαρτημάτων που αποτελούν τον καυστήρα. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλειοψηφία των καυστήρων που παράγονται έχουν υποστεί αυστηρά προγράμματα ανάπτυξης και δοκιμών, πρώτα από τον κατασκευαστή, στη συνέχεια, με έναν…

Tο μονοξείδιο του άνθρακα

 Tο μονοξείδιο του άνθρακα Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι καλά γνωστό ότι η δηλητηρίαση που προκύπτει σε εγκατεστημένο εξοπλισμό καύσης προκαλεί περισσότερους θανάτους και ασθενειών κατά τη διάρκεια ενός έτους από τη συνδυασμένη επίδραση από τις πιο δραματικές αποτυχίες του δοχείου πίεσης και εκρήξεις καύσης. Έτσι, είναι σημαντικό ότι η συντήρηση, τη λειτουργία και επιθεώρηση…

Συντήρηση γενική σε καυστήρα πετρελαίου

Συντήρηση γενική σε καυστήρα πετρελαίου Η  συντήρηση γενική σε καυστήρα πετρελαίου στην κεντρική θέρμανση σας αρχίζει και τελειώνει με τον καυστήρα πετρελαίου. Για να  κρατήσει και να λειτουργεί ομαλά  στη μέγιστη αποδοτικότητα ο λέβητας πρέπει να γίνεται συντήρηση στον καυστήρα πετρελαίου ετησίως. Μια ετήσια γενική συντήρηση  περιλαμβάνει: Καθαρισμό λέβητα ή κλίβανο καυσαερίων Αντικατάσταση ή καθαρισμό…

Σέρβις συντήρηση καυστήρα

Σέρβις Συντήρηση καυστήρα Η solutionstherm λειτουργεί ένα δίκτυο με κινητούς μηχανικούς της υπηρεσίας που συντηρούμε και επισκευάζουμε βιομηχανικούς καυστήρες αερίου πετρελαίου ή και μικτής καύσης. Οι μηχανικοί υπηρεσιών προσφέρουν τεχνικές γνώσεις για όλες τις σειρές προϊόντων κατασκευαστής του καυστήρα και εκπαιδεύονται σχετικά με τις τελευταίες ψηφιακές εντολές καύσης. Έμπειροι μηχανικοί μας έχουν συνδυάσει μια μεγάλη…