Αν μυρίζει αέριο;

Αν μυρίζει αέριο;

Αν μυρίζει αέριο; Αν υποψιάζεστε ότι υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου: Μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική κοντά στο διαρροή Αφήστε ηλεκτρικούς διακόπτες, συσκευές και υπολογιστές που είναι Μην καπνίζετε, χρησιμοποιήστε αναπτήρες / παιχνίδια ή να αρχίσετε κινητήρες ή οχήματα Αν νομίζετε ότι έχετε μια διαρροή αερίου στο εσωτερικό: Ανοίξτε τις πόρτες και τα…

Πυρασφάλεια πυροπροστασία λεβητοστασίου

Πυρασφάλεια πυροπροστασία λεβητοστασίου Στην Πυρασφάλεια πυροπροστασία λεβητοστασίου σας προτείνουμε επίσης ότι όλα τα συστήματα που λειτουργούν με πετρέλαιο και αέριο πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αυτόματους πυροσβεστήρες οροφής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αυτό θα αποτρέψει την εξάπλωση πυρκαγιάς στο εξωτερική δεξαμενή πετρελαίου, αλλά και του υπόλοιπων χώρων . Οι περισσότερες δεξαμενές είναι τώρα κατασκευασμένο από πλαστικό…

Η συντήρηση λέβητα καυστήρα

Η συντήρηση λέβητα καυστήρα Η συντήρηση λέβητα καυστήρα αερίου πετρελαίου παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της επάρκειας της παροχής αέρα καύσης. Ένα καθαρό και τακτοποιημένο λεβητοστάσιο, ιδίως στον τομέα της εισαγωγής αέρα καύσης και στην είσοδο εισόδου αέρα του καυστήρα, είναι υψίστης σημασίας για τη διατήρηση της σωστής καύσης. Τέτοια πράγματα όπως εφημερίδες ή τρίχες…

Ακατάλληλη Ανάμιξη αέρα καύσης

Ακατάλληλη Ανάμιξη αέρα καύσης και καυσίμων Η ακατάλληλη Ανάμιξη αέρα καύσης του αέρα καύσης και καύσιμο είναι πιο πιθανό να συμβεί λόγω της αναπροσαρμογής ορισμένων εξαρτημάτων που αποτελούν τον καυστήρα. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλειοψηφία των καυστήρων που παράγονται έχουν υποστεί αυστηρά προγράμματα ανάπτυξης και δοκιμών, πρώτα από τον κατασκευαστή, στη συνέχεια, με έναν…

Tο μονοξείδιο του άνθρακα

 Tο μονοξείδιο του άνθρακα Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι καλά γνωστό ότι η δηλητηρίαση που προκύπτει σε εγκατεστημένο εξοπλισμό καύσης προκαλεί περισσότερους θανάτους και ασθενειών κατά τη διάρκεια ενός έτους από τη συνδυασμένη επίδραση από τις πιο δραματικές αποτυχίες του δοχείου πίεσης και εκρήξεις καύσης. Έτσι, είναι σημαντικό ότι η συντήρηση, τη λειτουργία και επιθεώρηση…

Τρόποι λειτουργίας λέβητα

Τρόποι λειτουργίας λέβητα Οι λέβητες των ως άνω εγκαταστάσεων πρέπει να λειτουργούν στην ωφέλιµη ονοµαστική τους ισχύ ή στο πεδίο της µέγιστης και ελάχιστης ωφέλιµης ονοµαστικής ισχύος τους εφόσον καθορίζεται πεδίο λειτουργίας από τον κατασκευαστή. Σε νέες και υφιστάµενες εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1, στις οποίες είναι αναγκαία η αντικατάσταση του καυστήρα και ταυτόχρονα έχουν…

Ηλεκτρονικός αναλυτής καυσαερίων

Ηλεκτρονικός αναλυτής καυσαερίων Βαθμονόμηση Ηλεκτρονικού Αναλυτή Καυσαερίων Η αξιοπιστία µέτρησης των ηλεκτρονικών αναλυτών θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχεται ανά έτος είτε από την αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή, είτε από αρµόδια εργαστήρια διακρίβωσης. Ο ετήσιος έλεγχος θα αποδεικνύεται από τιµολόγιο ή βεβαίωση της αντιπροσωπείας ή του εργαστηρίου. Η βαθµονόµηση του ηλεκτρονικού αναλυτή θα πρέπει να γίνεται…