Πιστοποίηση λέβητα

Πιστοποίηση λέβητα Σε νέες και υφιστάµενες εγκαταστάσεις θέρµανσης εκτός των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν καύσιµα στερεής βιοµάζας  στις οποίες είναι αναγκαία η αντικατάσταση είτε του καυστήρα είτε του λέβητα, επιβάλλεται πιστοποίηση λέβητα (µε συνυπευθυνότητα του υπεύθυνου της εγκατάστασης και του συντηρητή) να υπάρχει η σήµανση CE σε καυστήρα και λέβητα που αντικαθίσταται ή τοποθετείται σε νέα…

Τρόποι λειτουργίας λέβητα

Τρόποι λειτουργίας λέβητα Οι λέβητες των ως άνω εγκαταστάσεων πρέπει να λειτουργούν στην ωφέλιµη ονοµαστική τους ισχύ ή στο πεδίο της µέγιστης και ελάχιστης ωφέλιµης ονοµαστικής ισχύος τους εφόσον καθορίζεται πεδίο λειτουργίας από τον κατασκευαστή. Σε νέες και υφιστάµενες εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1, στις οποίες είναι αναγκαία η αντικατάσταση του καυστήρα και ταυτόχρονα έχουν…

Ηλεκτρονικός αναλυτής καυσαερίων

Ηλεκτρονικός αναλυτής καυσαερίων Βαθμονόμηση Ηλεκτρονικού Αναλυτή Καυσαερίων Η αξιοπιστία µέτρησης των ηλεκτρονικών αναλυτών θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχεται ανά έτος είτε από την αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή, είτε από αρµόδια εργαστήρια διακρίβωσης. Ο ετήσιος έλεγχος θα αποδεικνύεται από τιµολόγιο ή βεβαίωση της αντιπροσωπείας ή του εργαστηρίου. Η βαθµονόµηση του ηλεκτρονικού αναλυτή θα πρέπει να γίνεται…

Λέβητες αερίου

Λέβητες αερίου Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα των λεβήτων αερίου διαθέσιμη στην Ελληνική αγορά και χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Ένας συνδυασμός του φυσικού αερίου λέβητα επίσης γνωστή ως λέβητας Combi φυσικού αερίου, η οποία προμηθεύει άμεσα ζεστό νερό και κεντρική θέρμανση, μία μόνο θερμότητα του λέβητα που λειτουργούν σε συνεργασία με έναν κύλινδρο για την…