Tο μονοξείδιο του άνθρακα

 Tο μονοξείδιο του άνθρακα Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι καλά γνωστό ότι η δηλητηρίαση που προκύπτει σε εγκατεστημένο εξοπλισμό καύσης προκαλεί περισσότερους θανάτους και ασθενειών κατά τη διάρκεια ενός έτους από τη συνδυασμένη επίδραση από τις πιο δραματικές αποτυχίες του δοχείου πίεσης και εκρήξεις καύσης. Έτσι, είναι σημαντικό ότι η συντήρηση, τη λειτουργία και επιθεώρηση…

Παραγωγή φυσικού αερίου

Παραγωγή φυσικού αερίου Μεθοδολογία παραγωγή φυσικού αερίου είναι μία συνάρτηση του τύπου της δεξαμενής αερίου και το στάδιο της παραγωγής της ζωής της συγκεκριμένης δεξαμενής. Μια απλή δεξαμενή πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορεί να παράγει αρχικά μεγάλες ποσότητες πετρελαίου σε σχέση με το φυσικό αέριο, αλλά καθώς η πίεση μείωση της παραγωγής πετρελαίου και δεξαμενή,…

Σχηματισμός φυσικού αερίου

Σχηματισμός φυσικού αερίου Αν και υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες για την προέλευση των υδρογονανθράκων, η οργανική θεωρία είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη και μελέτησε την υπόθεση. Πετρέλαια επιστήμονες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη σχέση μεταξύ των υδρογονανθράκων και ιζηματογενών πετρωμάτων. Ιζηματογενή πετρώματα (πετρώματα που σχηματίζονται από θραύσματα πετρωμάτων ή άλλα χημικά) είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν…

Το φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο Το φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, ο άνθρακας και τα συλλογικά γνωστά ως υδρογονανθράκων. Ονομάζεται επίσης ενώσεις πετρελαίου, οι υδρογονάνθρακες που αποτελείται από το υδρογόνο και άνθρακα στοιχεία, συν ακαθαρσίες.Μια ευρεία ποικιλία των σαφώς διαφορετικών ενώσεων υδρογονάνθρακα, το καθένα με μια διαφορετική αναλογία των δύο αυτών βασικών στοιχείων, συμπεριλαμβάνεται εντός των γενικών όρων…

Τα συστήματα αυτοματισμού

Τα συστήματα αυτοματισμού Τα συστήματα αυτοματισμού μας, σας παρέχoυν μια μελλοντική απόδειξη απάντηση στην ολοένα και πιο απαιτητικές ανάγκες εγκαταστάσεις και μηχανήματα κεντρικής αλλά και αυτόνομης θέρμανσης. Είναι κατασκευασμένα για να καλύψουν όλες τις ανάγκες μιας οικίας έως μιας βιομηχανίας, σε ένα σχεδόν απεριόριστο φάσμα συστημάτων αυτοματισμού. Η υπεροχή των συστημάτων μας προσφέρει μέγιστη αποδοτικότητα, εκτεταμένη ευελιξία και υψηλή αποδοτικότητα – σε…

Έλεγχος θέρμανσης με συστήματα siemens

Έλεγχος θέρμανσης με συστήματα siemens Οι εκλεκτές Θέρμανσης με συστήματα Siemens, είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως προμηθευτές των προϊόντων για τον ασφαλή και αποτελεσματικό έλεγχο των συστημάτων θέρμανσης σε οικιακές αλλά και εμπορικές εγκαταστάσεις. Η φήμη μας δεν υστερεί σε κανέναν, στόχος μας είναι να διατηρηθεί αυτή η φήμη μέσω της δέσμευσης μας για την ποιότητα των προϊόντων, που υποστηρίζεται από…

Αρχή αυτοματισμού κτιρίων

Αρχή αυτοματισμού κτιρίων Ο αυτοματισμός του σπιτιού, δουλειές του σπιτιού ή της δραστηριότητας των νοικοκυριών. Αρχή αυτοματισμού μπορεί να περιλαμβάνει τον κεντρικό έλεγχο του φωτισμού, HVAC (θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός), τις συσκευές, κλειδαριές ασφαλείας  και της πόρτες και τα άλλα συστήματα, για να παρέχουν βελτιωμένη άνεση, την άνεση, την ενεργειακή απόδοση και ασφάλεια.Ο Οικιακός αυτοματισμός για τους…

Φύλλο Ελέγχου καύσης

Φύλλο Ελέγχου καύσης Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθµιση (συµπεριλαµβανοµένης και της ρύθµισης για τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία για πρώτη φορά), ο συντηρητής υποχρεούται να συµπληρώνει µε επιµέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει το φύλλο Ελέγχου καύσης συντήρησης και να το παραδίδει (το πρωτότυπο) στον υπεύθυνο της εγκατάστασης. Ο συντηρητής υποχρεούται στο…

Έλεγχος λέβητα 400 KW

Έλεγχος λέβητα 400 KW Για τις εγκαταστάσεις, µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη ή ίση των 400 kW επιβάλλεται ο έλεγχος και η διενέργεια µέτρησης καυσαερίων, τουλάχιστον µία φορά το µήνα και η καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο µετρήσεων καυσαερίων, θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠΕΚΑ ή τις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.…

Συντήρηση ρύθμιση εγκαταστάσεων καύσης

Συντήρηση Ρύθμιση Εγκαταστάσεων Καύσης Η συντήρηση  ρύθµιση  εγκατάστασεων καύσης του συστήµατος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου, ανεξαρτήτως ισχύος και χρησιµοποιούµενου καυσίµου, γίνεται από τους εγκαταστάτες εγκαταστάσεων καύσης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ουδείς άλλος επιτρέπεται να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης – ρύθµισης, µε συνυπευθυνότητα του υπευθύνου της εγκατάστασης. Για τις εγκαταστάσεις, η συντήρηση – ρύθµιση γίνεται…